<Viac informácii o súboji brankárov a prihlasovací formulár nájdete kliknutím SEM>            

                                              

Thank You for registering for J4K goalkeeping war competition!

Ďakujeme za registráciu na J4K súboj brankárov!

Köszönjük a bejelentkezés a J4K kapuspárbajra!