Vianočný súboj brankárov, 17.december 2016

Vianočný súboj brankárov, 17.december 2016

12/12/2016 7:58:23 AM

Vianočný súboj brankárov + zábavné ukončenie sezóny s večerou a ohňostrojom.

PRIHLÁŠKU na súboje nájdete TU:
https://goo.gl/forms/bPMOgQfWGJ3Comvs1

Počet účastníkov je limitovaný. Uzávierka prihlášok: 13.12.2016

Súťažiť sa bude v kategóriách: 
Mladší žiaci 2008 – 2006 8 – 10 rokov od 10:00 hod. max. 10 účastníkov
Starší žiaci 2005 – 2003 11 – 13 rokov od 10:00 hod. max. 10 účastníkov
Dorast 2002 – 2000 14 – 16 rokov od 14:00 hod. max. 10 účastníkov
Dospelí 1999 - ..... 17 - .... rokov od 17:00 hod. max. 10 účastníkov

Štartovné : 10,- € 
Štartovné zahŕňa: pitný režim, ceny pre všetky kategórie, prenájom ihriska a športových potrieb.
Štartovné s večerou: 13,- €
Účasť rodinného príslušníka, kamarát-a/ky na večeri: 6,- €/osoba

Štartovné je potrebné uhradiť na účet:
IBAN: SK7002000000004237348142 , BIC: SUBASKBX
Do SPRÁVA PRE PRIJÍMATEĽA uviesť meno účastníka súťaže.
Účastník bude zaradený do súťaže po pripísaní štartovného na účet.

OFICIÁLNE PRAVIDLÁ:
https://docs.google.com/document/d/1znnfgw14un8AKdLcW3vSB5y9uM2-Lwm2keXAPRkikKI/edit?usp=sharing
Hrať sa bude v skupinách. Postupujú prvý dvaja, ktorí hrajú semifinále a neskôr o 3.miesto a finále.
Zmena pravidiel a spôsob hry je vyhradená.