Zimný futbalový a brankársky kemp Radava, 04.01-06.01.2017

Zimný futbalový a brankársky kemp Radava, 04.01-06.01.2017

11/26/2016 8:52:01 PM

<Prihlásiť na kemp s kliknutím SEM>

 

Video z minuloročného kempu:

Miesto: Radava (pri Podhajskej)

Krátke info o kempe: 

-          ubytovanie vo wellness penzióne Iveta v Radave

-          denne: 5x športová strava, 3x tréning vonku aj v športovej hale,

-          spoločenské hry a besedy orientované na hlavnú tému kempu

-          dres v cene

Viac informácii:                 Szilárd Kantár,  mobil: 0915 738518, e-mail: info@j4ksports.eu

                                Duhaj Peter, mobil: 0905 985178, e-mail: peter.duhaj08@gmail.com

Cena kempu: 120 euro

Tábor je kapacitou limitovaný a preto, za záväznú objednávku považujeme úhradu 120€ na účet číslo klienta:  IBAN: SK 0802 0000 0000 3470 8908 57 , SWIFT: SUBASKBX 

Prihradení uveďte variabilný symbol = meno futbalistu alebo brankára.

Radava TU:

Prihláška na Gooal Academy & Just4keepers zimný futbalový kemp v Radave

 

od 30.01.2016 do 01.02.2016    

 

Meno a priezvisko: ..................................              Adresa:.............................................

 

Telefónne číslo: .......................................              E-mail:..............................................

 

Dátum narodenia: ........................                         Zdravotná poisťovňa: ..............................

 

Zákonný zástupca: ..................................         Veľkosť dresu:.............................................

 

Počas celého tábora je zabezpečený celodenný pedagogický dozor (aj na ubytovni), 3x denne tréning, strava – športová 5x denne- plná penzia , pitný režim.

 

 

Prosím o odpoveď na nasledujúce otázky:

Trpí Vaše dieťa nejakými zdravotnými problémami, alergiami?

Šelest na srdci (bez komplikácií)

...................................................................................................................................

Užíva Vaše dieťa pravidelne nejaké lieky?

 

................................................................................................................................

Utrpelo Vaše dieťa v minulosti nejaký úraz, zlomeninu?

 

.................................................................................................................................

Prineste si so sebou:

Kopačky, tenisky do haly, tréningové a vychádzkové oblečenie, plavky, tenisky, šľapky a fotokópiu preukazu poistenca.

Informácie pre rodičov:

V prípade eventuálneho úrazu bude zranenému dieťaťu poskytnuté okamžité zdravotné ošetrenie a rodičia budú informovaní o ďalšom priebehu. Neexistuje žiadny nárok na finančnú náhradu alebo iné nároky voči organizátorovi v prípade zranenia.

Tábor je kapacitou limitovaný a preto, za záväznú objednávku považujeme úhradu 120€ na účet číslo klienta:  IBAN: SK 0802 0000 0000 3470 8908 57 , SWIFT: SUBASKBXPrihradení uveďte variabilný symbol = meno futbalistu alebo brankára.

Prihlášku zašlite na e-mailovú adresu : j4klondon@gmail.com  , alebo na adresu :          Kantár Szilárd, Školská ulica 667, 941 22 Zemné

Súhlasím so spracovaním, správou a archiváciou mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.