10. year J4K summer residental goalkeeping camp in Slovakia

DATES:
1. Termín:
 30.06. 2019 – 5.7. 2019, Zemné
2. Termín: 7.7. 2019 – 12.7. 2019, Zemné
3. Termín: 14.7. 2019 – 19.7. 2019, Zemné
4. kemp: 21.07.2019 – 26.07. 2019, Zemné
5. kemp: 28.07.2019 – 02.08. 2019, Zemné
Place: Zemné (+ Mapa Google)

CONTACT:
Mobile: +421 915 738 518
Email: j4kgooalacademy@gmail.com

J4K kemp Zemné (1)

Informacion:

J4K goalkeeping camp is taking place at one of the nicest vilage in Slovakia near to river Vah. Very safe location. During the week children are going to do lot of different sports activities.

Age group: from 7 up to 17 years old.

The camp starting  every Sunday at 5pm and finishing on Friday at 5pm..

Terms:

1) camp: 01.07. – 06.07. 2018 (PRIHLÁSIŤ SA TU)
2) camp: 08.07. – 13.07. 2018 (PRIHLÁSIŤ SA TU)

Bring with you:
Football boots, training apparel, sport clothing, shorts for swimming.

Informácie pre rodičov:
V prípade eventuálneho úrazu bude zranenému dieťaťu poskytnuté okamžité zdravotné ošetrenie a rodičia budú infomovaní o ďalšom priebehu. Neexistuje žiadny nárok na finančnú náhradu alebo iné nároky voči organizátorovi v prípade zranenia. (prosíme podpísať a doniesť vyhlásenia)

Cena kempu: 169,- €

Tábor je kapacitou limitovaný a preto za záväznú objednávku považujeme úhradu 80€ na účet J4K občianskeho združenia, IBAN: SK77 5200 0000 0000 0598 9196 OTP banka.
Pri uhradení uveďte variabilný symbol prvý termín 0001, druhý termín 0002 a do poznámky uveďte meno a priezvisko brankára. Táto záloha je nenávratná, v prípade ochorenia brankára posielame J4K brankársky výstroj v rovnakej hodnote.

 

 

J4K kemp Zemné (2)

J4K kemp Zemné (3)

J4K kemp Zemné (4)

J4K kemp Zemné (4)

J4K kemp Zemné (5)

J4K kemp Zemné (6)

J4K kemp Zemné (8)

J4K kemp Zemné (9)

J4K kemp Zemné (10)

J4K kemp Zemné (11)

J4K kemp Zemné (12)