Brankár bez patričnej sebadôvery vo futbale nemá šancu na úspech

Brankár bez patričnej sebadôvery vo futbale nemá šancu na úspech

4/8/2017 8:52:23 PM

Brankár bez patričnej sebadôvery vo futbale nemá šancu na úspech

 

Brankári, ktorí veria vo vlastných schopnostiach majú šancu uspieť. Mať sebadôveru znamená veriť, že budem schopný konať tak, ako je v danej situácii optimálne. Sebadôvera je črta, ktorou sa najviac odlišuje veľmi úspešný od priemerného brankára. Špičkoví brankári majú veľmi silnú vieru vo vlastné schopnosti. Nedostatok sebadôvery a strach sa prejavuje zvyčajne zhoršením techniky: ťažisko tela sa automaticky posúva dozadu a nahor, čo zhoršuje rovnováhu a istotu prejavu.

Udalosti, ktoré znižujú sebadôveru u brankára môžu byť:

 • príliš veľké množstvo chýb v tréningu

 • strata formy

 • zlé umiestnenia v súťažiach

 • slabý výsledok oproti vlastnému očakávaniu

 • ako náhradník sa len ťažko vysporiada so situáciou

 

Určitým myšlienkam sa treba zásadne vyhýbať, prípadne ich umlčať v zárodku. Sú to najmä myšlienky, ktoré stresujú a negatívne ovplyvňujú sebadôveru brankára, napr.

 

Čo sa stane, keď urobím chybu v bráne a moje mužstvo dostane gól?

Čo na to povedia ľudia okolo?

Toto ohrozuje moju kariéru.

Zničí to moje sny a túžby.

Ak sa nám nepodarí vyhrať, stratím všetko.

 

Ďalšími signálmy a momenty, ktoré signalizujú nízku úroveň sebadôvery brankára môžu byť:

 

 • vyhýbanie sa tréningu

 • rýchlo sa vzdáva, málo v súťaži bojuje

 • neprejavuje vytrvalé úsilie v tréningu

 • stanovuje si neralistické ciele

 • vyhovára sa

 

Brankár so sebadôveru zvyšujú pozitívne emócie a myšlienky, ktoré pomáhajú k lepšej koncentrácii, zvyšujú odvahu k stanoveniu si náročnejších cieľov. Brankár sa stáva optimistickejší a realistickejší.

 

Čo odporúčame k zvýšeniu vlastnej sebadôvery brankára:

 

1/ Nájsť základné príčiny zníženej sebadôvery – položte si otázky:

 

Kedy som začal/a o sebe pochybovať? ...............................................

Ako sa vzchopiť? ..................................................................................

Z čoho mávam vlastne strach? .............................................................

Skutočne verím, že budem raz vynikajúci/a? ........................................

Ako reagujem na nepriaznivé situácie?................................................

Ako reagujem na problémy a ťažkosti?.................................................

Kedy moja sebadôvera klesá?...............................................................

Kedy mám neprimerane veľa sebadôvery? ..........................................

Mám naozaj rád ťažké výzvy (súťaže)?.................................................

 

Spôsoby akými brankár vie zvyšovať vlastnú sebadôveru

 

 • Naučiť sa viesť pozitívny vnútorný hovor.

 • Pravidelne sa pochváliť za niečo.

 • Uvedomovať si vlastné telo a vystupovať rozhodne (vzpriamený chrbát, hlava hore, pevný pohľad, rytmus pohybu)

 • Udržiavať uvoľnenosť v tvári, vedieť sa usmiať.

 • Nájsť si vzor, ktorý je príkladom nezlomnosti a sebadôvery.

 • Pripomínať si, že som trénoval poctivo a tvrdo.

 • Porovnávať sa so súpermi len v jednotlivostiach (schopnosť proti schopnosti).

 • Venovať viac tréningového času tomu, v čom si neveríš, až pokým sa to nezlepší.

 • Predstavovať si v mysli najlepšie vlastné výkony (alebo ich prehrávať na videu).

 • Udržiavať výbornú fyzickú kondíciu.

 • Pracovať na sebe v oblasti psychiky.

 • Osvojiť si predsúťažné rituály.

 • Trénovať najmä s dobrými, a brať ich prítomnosť ako výzvu.

 • Naučiť sa brať problémy konštruktívne.

 • Stanovovať si dosiahnuteľné, realistické ciele.

 • Zvyšovať sebadisciplínu.

 • Naučiť sa pristupovať k prehre tak, že sa z nej dá vždy poučiť.

 • Obklopovať sa s ľuďmi, ktorí ti dôverujú.

Brankár, brankárske rukavice, brankárska výstroj, futbal, lopta